Dersler

BİRİNCİ YIL

Ders Kodu Ders Adı Kredisi
OZH 101 Medeni Hukuku 8
KMH 102 Hukuk Başlangıcı 4
KMH 103 Anayasa Hukuku 8
OZH 104 Roma Hukuku 4
EKO 100 İktisata Giriş 4
BIL 121 Bilişim Teknolojileri (G1) 4
TUR 121 Türkçe 1: Yazılı Anlatım 2
ING 121 İngilizce I-II 3
AIT 121 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2

İKİNCİ YIL

Ders Kodu Ders Adı Kredisi
OZH 201 Borçlar Hukuku (G.H) 8
KMH 202 İdare Hukuku 8
KMH 203 Genel Kamu Hukuku 6
KMH 204 Ceza Hukuku (G.H) 8
KMH 205 Hukuk Tarihi 4
KMH 206 Uluslararası Hukuk 6
MEK 207 Kamu Maliyesi 4
ING 122 İngilizce III-IV 3

ÜÇÜNCÜ YIL

Ders Kodu Ders Adı Kredisi
OZH 301 Borçlar Hukuku (Ö.H) 8
KMH 302 İdari Yargı 6
KMH 303 Ceza Hukuku (Ö.H) 6
OZH 304 Medeni Usul Hukuk 6
OZH 305 Ticaret Hukuku 8
KMH 306 Hukuk Felsefesi 3
OZH 307 Eşya Hukuku 8
KMH 308 Vergi Hukuku 6
KMH 310 Hukuk Sosyolojisi 3

DÖRDÜNCÜ YIL

Ders Kodu Ders Adı Kredisi
OZH 401 Ticaret Hukuk 8
OZH 404 İcra İflas Hukuku 6
OZH 406 Miras Hukuku 6
OZH 407 İş Hukuku 8
KMH 408 Ceza Usul Hukuku 6
OZH 409 Devletler Özel Hukuku 4
ADT 410 Adli Tıp 4

Seçmeli Dersler

Ders Kodu Ders Adı Kredisi Akts
ANH 100 Uygulamalı Anayasa Hukuku 3
BLH 100 Bilişim Hukuku ve İnternet Suçları 3
OZHS 100 Kişiler Hukuku 3
MKH 100 Mukayeseli Hukuk 3
AHS 100 Anglo Amerikan Hukuk Sistemi 4
EDS 100 Ekonomik Doktrinler Tarihi 3
KMHS 300 Uluslararası Örgütler 3
MEKS 110 İktisadi Dü. Tar. 4
MEKS 111 Uygarlık Tarihi 4
KMHS 109 Sosyoloji 4
KMHS 213 Dış Poletika 4
KMHS 214 İnsan Hakları 4
KMHS 211 Trafik Kazalarından Sorumluluk 2
KMHS 312 Vergi Sistemi Uygulamaları 2
KMHS 317 Kriminoloji 2
OZHS 413 İnşaat Hukuku 2
KMHS 413 Avrupa Topluluğu Hukuku 2
KMHS 414 Hukuk ve Sinema 2
KMHS 415 Uluslararası Ceza Hukuk 2
KMHS 416 Avukatlık Hukuku 2
KMHS 105 Siyaset Bilimler 2
KMHS 100 Hukukta Yöntem ve Mantık 3
KMHS 101 Hukuk ve Etik 3
KMHS301 Hukukta Etkili Yazma III 3
KMHS401 Hukukta Etkili Yazma IV 3
KMHS402 Göç Hukuku 3
KMHS403 Göç Hukuku II 3
KMHS209 Karar Yazım Kliniği 3
KMHS309 Karar Yazım Kliniği 3
KMHS204 Milletler Arası Sözleşmelerin Hukuki Rejimi ve İstanbul Sözleşmesi Davası Hukuk Kliniği II 3 8
KMHS304 Milletler Arası Sözleşmelerin Hukuki Rejimi ve İstanbul Sözleşmesi Davası Hukuk Kliniği III 3 8
KMHS404 Milletler Arası Sözleşmelerin Hukuki Rejimi ve İstanbul Sözleşmesi Davası Hukuk Kliniği IV 3 8
OZHS311 Kullandırma Sözleşmeleri 3 8