Vizyon ve Misyon

Vizyonumuz
Hukuk Fakültesi’nin vizyonu, yargı sisteminde ulusal ve gerektiğinde uluslararası alanda yargıçlık, savcılık kademelerinde tam bir yetkinlikle görev alabilecek, hukukun üstünlüğüne ve adalete inanan, etik değerlere bağlı hukukçu kadrolar yetiştiren, güçlü altyapısı ile tercih edilen bir kurum olmaktır.

Misyonumuz
Hukuk Fakültesi’nin misyonu, gerek kamu hukuku gerekse özel hukuk alanlarında güçlü teorik ve teknik bilgilerle donatılmış, insan haklarına bağlı, çağdaş evrensel hukuk ilkelerini özümsemiş, yaşadığı toplumdaki ve dünyadaki gelişmeleri algılayıp yorumlayabilen, bağımsız ve yaratıcı düşünebilen, inceleme ve araştırma yapabilen, bireysel olduğu kadar toplumsal sorumluluk üstlenebilen aydın, bilgili, adil hukukçu kadrolar yetiştirmektir.