Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Eylem Ümit Atılgan, Bilgi Üniversitesindeki Konferansa Konuşmacı Olarak Katılacak


Girne Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Eylem Ümit Atılgan’ın, İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü tarafından düzenlenen “İlk Yüzyılı Biterken Cumhuriyet: Demokratikleşme Momentleri, Sıradan İnsanlar ve Siyaset” başlıklı konferansa konuşmacı olarak davet edilmiştir. Konferans 28-29-30 Nisan 2023 tarihlerinde İstanbul Bilgi Üniversitesinde gerçekleştirilecektir.

Konferansın amacı, Cumhuriyet’in ilk yüzyılında yaşanan demokratikleşme momentlerini ve sıradan insanların siyasetteki rolünü tartışmak ve ele almak olacaktır. Konferansa, Türkiye ve dünya genelinden birçok akademisyen, araştırmacı ve uzman katılacak. Konferansta ele alınacak konular arasında, demokratikleşme süreci, vatandaşlık hakları, sivil toplum, siyasi partiler, seçimler, eşitlik ve adalet gibi birçok konu yer alacaktır.

Konferansın, akademik camia ve ilgili kişiler için önemli bir fırsat olduğu ve verimli bir akademik etkileşim mecrası olacağına inanılmaktadır.