OZH 201 Borçlar Hukuku Genel Hükümler Dersi

21.10.2021 Perşembe saat 09:30’da yapılması öngörülen OZH 201 Borçlar Hukuku Genel Hükümler dersi yapılmayacak olup, telafisi daha sonra sizlere bildirilecektir